Selasa, 16 September 2014

Ramalan hari ini : Selasa Pon, 16 September 2014

*********************************************************************************
Hari & Tanggal = Selasa Pon, 16 September 2014
                   21 Dulkangidah 1947 Tahun ALIP Windu KUNTARA
                  21 Zulkaidah 1435H
Neptu = 10
Wuku = KULAWU
Pangarasan = Aras Pepet
Pancasuda = Satria Wibawa
Dina         = Dina Areng
Lintang 12 = Lintang Jadiyan (Jadi)
Bintang = VIRGO ( 22 Agustus - 22 September )
Pranotomongso = KATIGO ( 26 Agustus - 18 September )
*********************************************************************************
Perwatakan orang yang terlahir pada tanggal ini adalah :

<< SIFAT-SIFAT YANG SANGAT MENONJOL >>
Jujur µµµµµµµ
Baik hati, mulia, kesucian µµµµµµ
Tekun, rajin, giat, banyak bekerja (tidak suka berdiam diri / menganggur / berpangku tangan), seorang pekerja keras µµµµ
Berwibawa / punya kepribadian yang berpengaruh, banyak orang yang segan / hormat µµµµ
Suka menolong / membantu, mudah dimintai bantuan, ringan tangan  µµµµ
Seorang yang pintar µµµµ

<< SIFAT-SIFAT YANG MENONJOL >>
Mudah tersinggung / emosi, peka perasaannya µµµ
Suka kebersihan, suka keindahan µµ
Besar keinginannya / kemauannya µµ
Cinta kedamaian, tidak suka permusuhan, menyukai kerukunan dan menginginkan hidup tenteram µµ
Keras budi µµ
Pandai membawa diri / menyelaraskan diri / menyesuaikan diri / tahu diri  µµ
Perintahnya lunak tetapi berkesan µµ
Punya rasa sosial yang tinggi (berjiwa sosial), menyukai urusan sosial, peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya µµ
Suka bercanda / bersenda gurau / humor µµ
Ramah, sopan µµ
Hidupnya senang / bahagia di kemudian hari µµ
Selalu ingin menyenangkan orang lain µµ
Penyayang µµ
Berbudi luhur, luas budinya µµ
Suka prihatin, betah melarat µµ
Kehidupannya kurang bahagia, sengsara µµ
Tinggi hati / sombong / suka mengagung-agungkan kemampuannya / suka berlagak / suka berbangga diri / pamer.  Walaupun kadang-kadang mempunyai sifat rendah hati / tidak sombong / tidak suka pamer µµ

<< SIFAT-SIFAT UMUM (KURANG BEGITU MENONJOL) >>
Disukai / disenangi kawan (banyak orang menyukai / mengasihi), serta banyak teman dan sahabatnya.  Walaupun kadang-kadang mempunyai sifat dimusuhi /disirik banyak orang, kalau berteman hanya sebentar µ
Perasaan tajam, feelingnya kuat µ
Keras kepala (ngeyel) µ
Dapat membalas budi µ
Suka mencampuri urusan orang lain µ

Tiket Murah